Ønsker å vokse innenfor kjøp av gjeldsporteføljer

Ansvarlig for kjøp av gjeldsporteføljer, Audun Danielsen

Kredinor har i løpet av kort tid kjøpt porteføljer med utestående saldo på ca. 1,5 milliarder norske kroner. Dette er kjøp av gjeldsporteføljer og styrker ambisjonen om å være den ledende leverandøren av tjenester innenfor kredittadministrasjon til bankmarkedet i Norge.

Bransjen er i endring, og forespørslene om kjøp av gjeldsporteføljer øker i omfang. Tidligere denne måneden kjøpte Kredinor en større portefølje og har nå foretatt et nytt kjøp. Administrerende direktør, Tor Berntsen, begrunner dette med økningen i etterspørselen og ambisjonen til Kredinor.  Selskapet ønsker å ta en ledende posisjon i dette som er et marked i vekst. Han understreker det han har sagt tidligere:

Kjøp av gjeldsporteføljer er strategisk nødvendig for å holde på posisjonen som en dominerende aktør innenfor leveranser av inkassotjenester til bankmarkedet, sier administrerende direktør i Kredinor Tor Berntsen. – Kjøpet er et signal om videre posisjonering i et marked i vekst, fortsetter Berntsen

Kjøp av gjeldsporteføljer – et nytt forretningsområde

Med flere store investeringer innenfor porteføljekjøp har Kredinor fått et nytt ben å stå på. Det reduserer sårbarhet ved bortfall av store kunder, og det øker vår konkurransekraft i anbudsprosesser hvor etterspørselen i større grad enn før, også omfatter porteføljekjøp.

Les også: porteføljekjøp 

Vi ønsker å være tilstede for våre kunder på alle områder, og vil være i stand til å kjøpe krav av ulik alder, sier Audun Rønningen Danielsen, ansvarlig for porteføljekjøp i Kredinor og direktør for forretningsområde Oslo og Akershus. Vi foretar engangskjøp av eldre porteføljer som ligger til langtidsovervåkning, men kan også inngå avtale om løpende kjøp. Her tilpasser vi oss de behovene oppdragsgiverne våre har, og tar over når kundene våre ikke lenger ønsker å bruke mer tid og ressurser på egen oppfølging.

God kundebehandling

Danielsen fremhever god oppfølging som en nøkkelfaktor i å lykkes.

Vi har gode systemer og rutiner. Når en sak sendes til oppfølging hos Kredinor, er det en trygghet å vite at sluttkunden får den samme profesjonelle behandlingen selv om kravet har skiftet eierskap. Våre oppdragsgivere skal være trygge på at vi gir en god kundebehandling. De skal slippe å bekymre seg for omdømme og hvordan kravene håndteres etter at de er solgt, avslutter Danielsen.

Mer tid til egen kjernevirksomhet

Ved å selge gjeldsporteføljer til Kredinor frigjør bedriften ressurser til å jobbe med egen kjernevirksomhet. På samme tid kan vi i Kredinor rendyrke det som er vår kjernevirksomhet – forutsigbar og profesjonell oppfølging av inkassosaker. I tillegg til kostnadsbesparelser reduseres usikkerheten hos våre leverandører rundt fremtidig gjenvinning knyttet til ubetalte krav.

Saken ligger også på Kredinors nyhetssider på NTBinfo. 

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

  Kontaktinfo

  Telefon   Spør vår digitale assistent Nora.

  Åpningstider på telefon

  Mandag - Fredag kl. 08:00 - 21:00
  Lørdag kl. 10:00 - 15:00
  Søndag stengt

  Epost