Vi vil strekke oss langt

Illustrasjonsbilde av adm. direktør Tor Berntsen i Kredinor

Til medlemmer og kunder av Kredinor,

Kredinor har eksistert siden 1905 og har vært tilstede for næringslivet i alle år siden vi ble stiftet av næringslivet.

Selv har jeg vært her i 36 år, de siste syv som leder.

Vi må nok tilbake til krigen for å finne en tilnærmelsesvis lik unntakstilstand som nå råder, men vår primære oppgave er fortsatt å virke for at dere får oppgjør for varer og tjenester som dere har levert til kunder.

Vi som partneren deres på betalingsoppfølging og inkasso, må forholde oss til at krisen vi er oppe i påvirker næringslivets og privatpersoners økonomi på en voldsom måte.

Mange mennesker havner fullstendig uforskyldt i en situasjon hvor inntektene deres over natten reduseres vesentlig, og som fører til at de ikke klarer å betale det de skylder.

Vi kan love dere at vi behandler alle som skylder penger på en best mulig måte og at vi nøye vurderer hvilke tiltak som skal iverksettes.

Vår intensjon er å hjelpe kundene deres ut av det uføret de har havnet i, og det vil i enda større grad enn tidligere føre til betalingsavtaler, utsettelser og ordninger som hver enkelt kan leve med.

Vi krysser fingrene for at krisen snart vil ta slutt, men vi kan love at vi fortsatt hver eneste dag vil gjøre alt vi kan for å få til løsninger som dere og kundene deres er fornøyde med.

Med vennlig hilsen
Tor Berntsen
Adm. direktør Kredinor