Color Line tilbyr den beste veien til Europa

Kredinor inkassoleverandør til Color Line

Color Line er et velkjent rederi for oss nordmenn. Mange av oss har tatt turen til både Sverige, Danmark og Tyskland med deres skip. En av grunnene til at Kredinor ble valgt som inkassoleverandør var for å bidra til god oppfølging av kunder og samarbeidspartnere både i Norge og utlandet frem til pengene er på konto.

Blant Europas ledende rederier

Color Line er Norges største rederi innen internasjonal passasjer- og godstrafikk til og fra Norge. I tillegg er selskapet blant Europas ledende rederier innen Europeisk nærskipsfart. De tilbyr kvalitetscruice til Tyskland med Color Fantasy og Color Magic, og transport mellom Norge, Danmark og Sverige. Selskapet sysselsetter ca. 2300 ansatte. De har 6 skip som årlig frakter 3,9 millioner passasjer, ca. 900.000 personbiler og ca. 175.000 trailere på 4 internasjonale linjer mellom 7 havner.

Kredinor etablerer virksomhet i Sverige og Danmark 

Viktige kriterier for valg av ny inkassoleverandør

På det tidspunktet Kredinor kontaktet Color Line i håp om å inngå et samarbeid, var ikke selskapet på utkikk etter ny inkassoleverandør. Likevel gjorde de en vurdering, slik de gjør med jevne mellomrom. Kredinor ble valgt etter en evaluering av flere tilbydere.

Inkasso også i utlandet

Det var flere kriterier som var viktige i vurderingsprosessen. De ønsket et solid selskap som kunne vise til gode resultater, i tillegg til effektive løsninger som støttet deres interne prosesser. Avdelingsleder Cecilie Grønberg, som sitter på Color Line sitt regnskapskontor i Kristiansand, begrunner valget slik:

Prisbetingelser var selvsagt med i betraktningen, men noe av det viktigste for oss var likevel at leverandøren kunne vise til gode samarbeidspartnere i utlandet. Vi har mange internasjonale samarbeidspartnere, og har behov for at disse følges opp på en god måte. Kredinor kom med det beste tilbudet basert på disse kriteriene, og derfor falt valget på dem. 

Les mer om Kredinor Inkasso i utlandet her. 

Få saker og høy løsningsgrad

Alle privatpersoner som reiser med Color Line må betale reisen forskuddsvis. Derfor er det lite inkassosaker på privatmarkedet. Selskapet har rundt 1300 inkassosaker i året, og med nære 4 millioner reisende er dette noe Grønberg sier de er godt fornøyd med. Hovedvekten av Color Lines inkassosaker gjelder cargokunder, agenter og turoperatører eller bedrifter og organisasjoner.

Vi opplever at Kredinor løser store deler av sakene vi oversender, slik at vi får pengene våre, sier Grønberg.

Selv om relasjonen fremdeles er fersk, kan Grønberg fortelle at de allerede har høstet positive resultater av samarbeidet. – For oss er det viktig at våre leverandører er offensiv, løsningsorientert, og at det vises profesjonalitet i alle ledd, forklarer Grønberg.

God oversikt i Kredinor Online

Grønberg nevner også viktigheten av gode prosesser som flyter. Som de fleste selskaper ønsker de å bruke minst mulig tid på dette. Med Kredinor Online har de til en hver tid god innsikt i antall saker og status på disse, noe Grønberg mener er viktig for Color Line. Vår nye kunde avslutter smilende med å si at hun ser veldig positivt på veien videre med Kredinor i spissen for deres inkassoarbeid.

På bildet øverst på siden ser vi teamet fra begge selskap som samarbeider rundt oppfølging av ubetalte krav. Foran fra venstre ser vi avdelingsleder i Color Line, Cecilie Grønberg. Videre ser vi Anne Hervik, Aud Kristine Fjeldstad, Manuela Leskovar, Cathrin Alvær Nesland. Bak fra venstre står: Christian Løvdal, Eivind Stoveland, Elmir Valjevcic, og Per Sverre Hoseth Nilsen.

KredinorNytt 2017 - tettere på Kristiansand - forsidebilde
Artikkelen er en del av nyhetsmagasinet KredinorNytt. Les hele magasinet her.