Kredittforsikring

Kredinor har inngått en strategisk samarbeidsavtale med verdens største kredittforsikringsselskap Euler Hermes, og tilbyr nå våre kunder kredittforsikringen Simplicity. Kredittforsikring gir bedriften økt sikkerhet for å få oppgjør i tilfeller hvor kunder ikke betaler fakturert beløp.

Årsaken til manglende betaling kan være mange, deriblant konkurs eller andre årsaker til manglende insolvens / betalingsevne. Alt fra nye til veletablerte kundeforhold kan være potensielle risikogrupper.

Det vil i mange tilfeller være bundet opp betydelige ressurser i forbindelse med leveranser, og de økonomiske konsekvensene kan bli alvorlig om kundene ikke betaler. Med Kredittforsikringen Simplicity gjennom Euler Hermes kan bedriften redusere risikoen betydelig, innenfor rammen for erstatning som blir avtalt.

Kredittforsikring på 123 fra Euler Hermes

  1. Ta kontakt med Euler Hermes for et tilbud
  2. Kredittsjekk – analyse av kredittverdigheten og kundens økonomiske stabilitet
  3. Kredittgrense – avtale om maks beløp som erstattes hvis kunden ikke betaler
  4. Kreditt – salg til kundene og løpende leveranser innenfor kredittgrensen
  5. Kredittavtalen overholdes ikke – melde fra til Euler Hermes at kunden ikke betaler
  6. Erstatningskrav behandles – refusjon av ubetalt beløp fra Euler Hermes

Tilbud om Kredittforsikring

Ta gjerne direkte kontakt med Euler Hermes.
Telefon: 23256000
Eulerhermes.no