Kredittforsikring

Gjennom Kredittforsikring fra verdens største kredittforsikringsselskap, Euler Hermes, får bedriften økt sikkerhet for betaling hvis deres bedriftskunder går konkurs. Med betydelige ressurser bundet opp i leveranser, kan de økonomiske konsekvensene bli alvorlige om bedriftene ikke betaler. Kredittforsikringen Simplicity er, som navnet tilsier, enkel og garanterer for rask utbetaling.

Kredinor får mange henvendelser fra oppdragsgivere med saker hvor bedriftskundene deres ikke betaler på grunn av konkurs. Tilbake sitter de med krav mot et konkursbo. Oppgjør av konkursbo kan ta lang tid. Ofte er det heller ikke noe å få ut av verdi. Noe av tapet kunne i mange tilfeller vært dekket gjennom kredittforsikring.

Positiv likviditetseffekt

Når en bedrift som er forsikret melder inn en ubetalt faktura til Euler Hermes senest 90 dager etter forfall, utbetales 60 prosent av fakturabeløpet. Det vil gi en likviditetseffekt som har høy verdi. Alternativet er risikoen for å tape hele beløpet om det ikke kan hentes noe ut av konkursboet.

Løpende kredittvurdering og analyser

Med på kjøpet fra Euler Hermes følger kredittsjekk og løpende analyser av den økonomiske stabiliteten til bedriftens kunder. Potensielle risikogrupper er alt fra nye til veletablerte kundeforhold. Analysemiljøet foretar løpende «kjøringer» opp mot ulike databaser og rapporterer når de får utslag på forhøyet risiko.

Les mer om Kredittforsikring

Kommersiell direktør Audun Danielsen i Kredinor – om fordeler med kredittforsikring.

Nesten en milliard tapt for kunder av Kredinor – teamleder for SMB i Kredinor forteller. 

Produktark om kredittforsikring.

Ta kontakt for et uforpliktende møte og tilbud:

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende møte og tilbud. Om Simplicity ikke passer virksomhetens behov kan bedriften få en tilpasset løsning med høyere dekning.

Espen Swartling
Mobil: +47 957 07 701
E-post: espen.swartling@eulerhermes.com

Jens Ivarsson
Mobil: +47 905 51 381
E-post: jens.ivarsson@eulerhermes.com

 

Introduksjonsfilm Euler Hermes Simplicity