Juridisk

Juridisk Kredinor Inkasso Illustrasjon

Juridisk avdeling i Kredinor tilbyr forretningsjuridisk rådgivning til medlemmer og oppdragsgivere. Dette omfatter gjennomgang av avtale- og kontraktsvilkår, bistand i rettslige og utenrettslige forhandlinger, rettslig vurdering av saker og krav, formulering av klager, begjæringer og søksmål i konkurs, tvangs- og tvistesaker.

I tillegg bistår vi som prosessfullmektige med oppfølging av saker og prosedyre for domstolene og som foredragsholdere ved kurs og seminarer i vår regi.

Vår juridiske virksomhet

Advokatfellesskapet Bratsberg har erfarne advokater og fullmektiger med høy kompetanse innen kreditt- og pengekravsrett, panterett, inkasso og tvangsfullbyrdelse. De bidrar også i vårt kontinuerlige arbeid med å etterleve de juridiske rammene for inkassovirksomheten.

Lover og regler knyttet til inkasso

Kredinor tar en aktiv rolle i arbeidet med å forme rammevilkårene bransjen i dag arbeider etter. Vi bistår våre oppdragsgivere overfor myndighetene når det gjelder lovendringer. Samtidig tar vi aktiv del i debatter knyttet til kredittrett og tilhørende områder.

Nettadvokaten – juridisk bistand via nett

Vi tilbyr våre oppdragsgivere som er medlemmer kostnadsfri hjelp til enklere juridiske spørsmål via Nettadvokaten. Dette kundetilbudet er tilgjengelig via Kredinor Online – oppdragsgivers egne innloggede sider.

Attraktive foredragsholdere

Våre advokater bidrar som foredragsholdere under våre inkassokurs og fagseminarer for å bidra til økt kunnskap blant våre oppdragsgivere. Temaene dreier seg om alt innen inkasso, tvangsfullbyrdelse og kredittrettslige emner. Les mer om våre kurs og seminarer her. 

Compliance Officer 

Juridisk avdeling har en Compliance Officer med hovedansvar for å følge opp, kontrollere og overvåke at Kredinor driver i henhold til lover, regler, rutiner og etiske rammeverk. Vår Compliance Officer har også et ansvar for å avdekke risikoområder og etablere arbeidsprosesser som ivaretar kvalitet og kontroll i alle ledd – og følge opp med løsninger og tiltak hvis det rapporteres avvik. Compliance Officer sørger også for beredskapsplaner og jevnlig dialog med organisasjonen gjennom rådgiving, veiledning og opplæring i gjeldende regelverk.

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

    Ta gjerne kontakt!

    Du hører fra oss i løpet av kort tid.

    Mobil  

    Epost   blikunde@kredinor.no