Fakturaservice

Faktura Kredinor Inkasso Illustrasjon

Fakturaservice i Kredinor er et område i vekst fordi stadig flere ønsker å overlate fakturering og betalingsoppfølging til en profesjonell part. Kredinor håndterer hele fakturerings- og betalingsprosessen for flere store norske selskap. I 2019 håndterte Kredinor Fakturaservice mer enn åtte millioner fakturaer på vegne av våre oppdragsgivere.

Løsningen innebærer at Kredinor tar over hele eller deler av verdikjeden knyttet til faktura- og betalingsoppfølging overfor våre oppdragsgiveres kunder. Kjernen i dette er tillit til at kundeopplevelsen blir like god hos oss som hos vår oppdragsgiver, kanskje også bedre fordi fakturering og betalingsoppfølging kombinert med inkasso er vår kjernevirksomhet. Felles for alle som benytter Fakturaservice fra Kredinor er at de sparer tid, reduserer kostnader i eget selskap og får pengene raskere inn på konto.

Integrasjoner er alfa omega

Noe av det som skiller Kredinor fra konkurrentene er bruken av ny teknologi i våre integrasjoner. Vi tilbyr skyløsningen Microsoft Azure som skal gjøre Kredinors programmer og kanaler mer tilgjengelige for oppdragsgivere og sluttkunder i alle deler av betalingsprosessen – fra faktura til betaling. Det innebærer at oppdragsgiver har full kontroll på betalingsstatus og all kontakt vi har med sluttkunden. Den tiden virksomheten sparer på kundeoppfølging kan brukes til videreutvikling og vekst av egen kjernevirksomhet.

Effektive fakturakanaler

Ved å overlate fakturering og betalingsoppfølging til Kredinor ivaretar vi kunden i hele betalingsløpet. Vi tilbyr de raskeste og mest effektive betalingskanalene – i tillegg til de tradisjonelle som papirfaktura per post og via e-post. Vi kan sende ut faktura med oppdragsgivers logo eller med vår logo, i et design vi utvikler  ut fra ønsker og behov. Vi kan også trykke tilpassede markedsbudskap på faktura. I tillegg til dette kan vi også sette opp kundeservice på telefon og svare med din virksomhets navn – eller med vårt. Dette henger sammen med hvilken logo vi benytter på utsendelsen. Faktura sendes i den kanalen vi vet er mest effektiv såfremt kunden har sagt ja til den, men vi tilbyr selvsagt hele bredden av faktura- og betalingskanaler samt kombinasjoner av Avtalegiro, eFaktura, Vipps faktura, e-post faktura og papirfaktura per post.

Reskontroadministrasjon

Kredinor vil motta innbetalingsfiler, føre full kundereskontro og avstemme konto i henhold til avtalte rutiner. Vi håndterer alt fra små til store volum, og bidrar til at våre oppdragsgivere får raskere betalt, med riktig beløp på konto og til rett tid. Vi sørger for god kundekontakt, løpende bankavstemming og oppdaterte rapporter med løpende oversikt over alle transaksjoner, helt ned på enkeltkunder.

Purring og inkassovarsel

Når betalingsfristen utløper sender vi purring / betalingspåminnelse etter avtale med oppdragsgiver. Selv om det er frivillig å sende purring, velger mange å gjøre det av hensyn til den gode kundeopplevelsen. Hvis betaling fortsatt uteblir følges kundene opp med inkassovarsel og sømløs overføring til inkasso. Deretter vil vi gjøre en videre vurdering og oppfølging – frem til saken er løst.

Full oversikt og kontroll på Kredinor Online 

Kundeinformasjon og status på betalinger finnes også på bedriftens innloggede sider, Kredinor Online. Her finnes også logg over kommunikasjon og avtaler som er gjort med kundene. Ved bankavstemming får du tilgang til rapporter som viser resultat og balanse, ulike nøkkeltall og kredittanalyser. All informasjon samlet ett sted er utelukkende positivt.

Positive effekter gjennom redusert kredittid

Ved å sette ut fakturaadministrasjonen slipper man som nevnt å bruke unødvendig tid på bokføring, reskontrorydding, utsendelse av purringer, utsendelse av fakturakopier, kontoutdrag og andre spørsmål som vedrører betalingen. En annen effekt er en reduksjon i kredittiden, både som følge av en tettere oppfølging av fakturaene, i tillegg til at Kredinor sitt navn på brevene har en betalingsmotiverende effekt.

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

    Ta gjerne kontakt!

    Du hører fra oss i løpet av kort tid.

    Mobil  

    Epost   blikunde@kredinor.no