Telecom

Telecombransjen. PC og mobil. Illustrasjon.

Vi opprettholder vår ledende posisjon innenfor telecombransjen ved å levere løsninger som får fart på pengestrømmene hos våre oppdragsgivere. Dette er en bransje med pressede marginer og outsourcing av innkrevingen er en smart måte å optimalisere driften på.

Ved å levere effektive løsninger i hele verdikjeden er ambisjonen at våre oppdragsgivere skal få raskere betaling fra kundene sine enn om de gjør jobben selv. Samtidig som de skal se at de sparer både tid og penger ved å overlate jobben til oss. Resultatene er så langt positive.

En stadig større del av verdikjeden

I 2016 ble mer enn 8 millioner fakturaer sendt på vegne av våre oppdragsgivere. Til mange av disse leverte vi også kundeservice på telefon, noe som er effektivt når vi sitter med gode oversikter og resten av verdikjeden. I retur fikk oppdragsgiverne innbetalinger lenge før forventet, samtidig som det gode kundeforholdet til sluttkunden ble godt bevart.

Mobilen det viktigste i livet

Blant mange, spesielt de unge, er stengt mobiltelefon noe av det verste som kan skje dem. Derfor er det viktig å tydeliggjøre konsekvenser hvis de ikke har betalt mobilregningen sin. De unge skylder forholdsvis lave beløp og har enkle saker å få ordnet opp i, og desto viktigere er det å ta tak i det før det blir et problem for dem.

Vi i Kredinor har laget et eget læringskonsept Smartbetaler for de unge hvor de kan lære om inkasso, finne tips og råd til gode betalingsvaner og få inspirasjon til en sunn privatøkonomi. Dette konseptet tilbys også som en utvidet undervisningstime til lærere og elever i videregående skoler i Norge.

Tidlig ute med Vipps Faktura

Innenfor Telecom er enkelhet viktig for å få raske betalinger og helhetlige oppgjør. Kredinor har en avtale med DNB om å tilby Vipps faktura til oppdragsgivere og kunder – og innen Telecom er vi allerede godt i gang.

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

    Ta gjerne kontakt!

    Du hører fra oss i løpet av kort tid.

    Mobil  

    Epost   blikunde@kredinor.no