Parkering

Parkering Kredinor Inkasso Illustrasjon

Gjennom det egenutviklede saksbehandlingssystemet ParkeringService (PS) er Kredinor med på å levere innovative, effektiviserende og helautomatiserte løsninger til parkeringsbransjen.

Egenutviklet saksbehandlingssystem 

PS utvikles løpende og er en totalløsning med håndtering av ileggelser, innkreving, administrasjon og klagebehandling. Løsningen bidrar til at færre saker sendes til tvangssalg eller påleggs-trekk, og frigjør administrative ressurser for deg som oppdragsgiver. Data som registreres inn i systemet sørger for at både du og Kredinor til enhver tid har full tilgang til gjeldende opplysninger for videre behandling av ileggelsene.

Kredinor AutoFakt, sømløst fra parkering til betaling

Vi tilbyr nå tjenesten Kredinor AutoFakt, en løsning som gjør parkering og betaling befriende enkelt for bileier – og for parkeringsselskapet. – Med Kredinor AutoFakt leses kjøretøyets registreringsnummer automatisk på vei inn og ut av parkeringen, og faktura sendes de som ønsker det fremfor å betale med kontanter, kort eller app.

Kunden har valget

Når registreringsnummeret leses automatisk på vei inn og ut av parkeringshuset, muliggjør det flere betalingsmuligheter ved avsluttet parkering. Kunden kan betale kontant eller med kort i automat, i en app eller bare ved å kjøre ut av parkeringshuset og få faktura tilsendt i ettertid. Dersom faktura velges, kobles dataene med motorvognregisteret, og Kredinor AutoFakt sørger for en sømløs prosess fra kravet har oppstått, til faktura er betalt.

Betalingsoppfølging og inkasso

Hvis faktura ikke betales overføres kravet til oppfølging i Kredinor gjennom for eksempel purring, varsel om inkasso og rene inkassotiltak. Hvis kunden klager på faktura, stoppes videre prosess inntil vi får undersøkt saken. Kredinor følger tett inntil saken er avsluttet, og kan i tillegg til ren fordringsadministrasjon og inkasso også bistå med kundeservicetjenester.

 

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

    Ta gjerne kontakt!

    Du hører fra oss i løpet av kort tid.

    Mobil  

    Epost   blikunde@kredinor.no