Bank og Finans

Vi opplever en stadig større etterspørsel etter våre inkassotjenester innenfor bank og finans, og leverer løsninger innenfor oppfølging av vanlige boliglån, billån, kredittkort og annen forbruksfinansiering. Kjernen i å lykkes innenfor denne bransjen er god håndtering av sluttkunden gjennom dialog og gode selvbetjeningsløsninger.

Møter alle involverte med respekt

Det beste vi kan gjøre for bankene er å optimalisere innkrevingsprosessen for å levere høyest mulig løsningsgrad. Med god kundebehandling øker vi sannsynligheten for løsninger som gir mest mulig tilbakeført kapital for våre oppdragsgivere.

Vi mottar stadig en økende andel av porteføljen hos eksisterende og nye oppdragsgivere. Dette forsterker vår ambisjon om å være “best for bank”. Vi ser at vi lykkes gjennom resultater fra “benchmarking”, der bankene benytter seg av to eller flere inkassoselskap.

Kredinor leverer best, noe som bidrar til at vi tildeles økte porteføljeandeler.

Spesialister gir merverdi

Kredinor har flere spesialist-team som jobber proaktivt mot ulike oppdragsgivere og kunder innenfor bilfinans, leasing, forbruksfinansiering og lån med sikkerhet. Vi har også eget team med spesialisering på svindelsaker, og egne rådgivere som snakker med sluttkunder som ikke betaler. Deres oppgave er ofte å overtale de som ikke betaler til å levere tilbake ubetalte verdigjenstander. De jobber tett med våre erfarne advokater som følger saker som blant annet ender i rettsapparatet. Vårt utgangspunkt er å håndtere sakene og menneskene som er involverte med vennlighet og respekt.

Ser stadig nye behov

Det foregår en rivende utvikling innenfor bank og finans, deriblant utviklingen av Vipps som flere norske banker nå er enige om å utvikle i samarbeid videre. Videre er det reviderte betalingstjenestedirektivet PSD2 (Payment Service Directive), digital valuta og blockchain noen stikkord for hva bankene fortsatt må ha fokus på. 

Stadig flere teknologiselskaper ønsker å ta en større del av verdikjeden, og bankverden er spådd å se ganske annerledes ut om noen år. Vi er tett på bransjen og oppdragsgiverne for å levere på de behovene som oppstår i kjølvannet av utviklingen og endringene som kommer.

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

    Ta gjerne kontakt!

    Du hører fra oss i løpet av kort tid.

    Mobil  

    Epost   blikunde@kredinor.no