Analyse

Analyse Kredinor Inkasso Illustrasjon

Analyse i Kredinor er en avdeling som kan tilby interaktiv datavisualisering av trender, måling av KPI, innsikt i kvaliteten på egen portefølje og effekt av tiltak for å øke løsningsgraden – for å nevne noe.

Ønsker du som oppdragsgiver å få maksimalt ut av kundeinnsikten bør dere ha vært kunde i Kredinor i minst to år. Først da vil vi ha et stort nok erfaringsgrunnlag å analysere på. Vi kan likevel si mye før den tid.

Analyse gir grunnlag for kundeinnsikt

Sammen med vår kundeansvarlige KAM definerer vi behov og henter ut innsikt som analyseres. Informasjonen som er tilgjengelig kan brukes av oppdragsgiver til å ta beslutninger rundt betalerprofiler og oppfølging av kundene.

Sammenheng mellom score og løsningsgrad

Gjennom interaktive rapporter kan vi finne årsaker til at løsningsgraden varierer. Ofte er det en sammenheng mellom lave løsningsgrader og sluttkunder som har svak score og høye utestående beløp. Hvis kundene har høye utestående beløp og svak score kan det slå ut i mindre effekt av inkassotiltak utført hos oss. Denne informasjonen kan våre oppdragsgivere også bruke som beslutningsgrunnlag og for fremtidig profilutvikling. Status i kundeporteføljen kan også være resultatet av ulike salgsstrategier hos vår oppdragsgiver i ulike perioder.

Drill Down – ned til arbeidslister og saksnivå

Presentasjonen av rapporter vil visualiseres. Ut i fra visualiseringen kan vi få frem hvilke konkrete saker og sluttkunder som representerer økt tapsrisiko per periode. Dette kan gi grunnlag for å vurdere ulike tiltak for kredittsikring fremover, som for eksempel krav om forskuddsbetaling eller depositum fra den eller de kundene dette gjelder.

Effekt av profiler og hendelser

Vi har også utviklet rapporter som viser hvor effektive ulike saksprofiler er for å få inn penger og tilbakeført kapital. Oppfølgingen av kundegruppene kan differensieres ut fra profilen de har i våre porteføljer. Sene betalere med sterk betalerprofil vil få èn type oppfølging, mens senere betalere som representerer en svak betalerprofil får en annen og kanskje tettere oppfølging. Vi diskuterer tiltakene med våre oppdragsgivere i større statusmøter for å se om det er behov for endringer og videreutvikling.

Utnytte data til prosessoptimalisering innenfor energi

Det er flere muligheter for å utnytte vår enorme database, omfattende kompetanse og erfaringsgrunnlag innenfor energi. Vårt analysemiljø kan blant annet utvikle følgende innenfor energiområdet:

 • Presise prognoser for tap
 • Holdback og prospectløsninger
 • Risiko og depositumløsninger
 • Styringsinformasjon

Selvbetjening via Kredinor Online

Vi presenterer rapporter og diskuterer løsninger i egne møter med KAM og våre analytikere. I tillegg kan rapporter og analyser gjøres tilgjengelig i Kredinor Online, våre innloggede sider. Vår ambisjon er å videreutvikle løsningen slik at oppsett av enklere rapporter og tilgang til nye analyser blir tilgjengelig via selvbetjening i Kredinor Online.

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

  Ta gjerne kontakt!

  Du hører fra oss i løpet av kort tid.

  Mobil  

  Epost   blikunde@kredinor.no