Styret i Kredinor SA

Kredinor er et samvirkeselskap og eies av våre medlemsbedrifter som representerer hele bredden av norsk næringsliv. Styret i Kredinor SA består av nøkkelpersoner fra våre medlemsbedrifter og andre representanter fra norsk næringsliv samt ansattvalgte styremedlemmer. Under avstemninger i Årsmøte for Kredinor SA likebehandles våre medlemmer gjennom tilgang til å gi en stemme hver. Årsmøte som avholdes i april hvert år er høyeste organ i Kredinor SA.

Styret

 • Sverre Gjessing

  Styreleder i Kredinor SA

 • Annicken Hjelle

  Nestleder, styret i Kredinor SA

 • Sverre Olav Helsem

  Styremedlem i Kredinor SA

 • Rune Strande

  Styremedlem i Kredinor SA

 • Elisabeth A. E. Selvik

  Styremedlem i Kredinor SA

 • Anne Gretland

  Styremedlem i Kredinor SA

 • Bo Sven Sune Bakke

  Varamedlem, styret i Kredinor SA

 • Heidi Hagen Stensrud

  Styremedlem i Kredinor SA

 • Sverre Michalsen

  Styremedlem i Kredinor SA