Kredinor SA – et samvirke

Kredinor er organisert som et samvirke hvor du som oppdragsgiver også blir medeier gjennom medlemskap som gir medbestemmelse. Du har like muligheter til å stemme ved Årsmøte i Kredinor SA som de andre medlemmene og eierne. Sakene det stemmes om handler om å videreutvikle selskapet og dra nytte på tvers innenfor områder som er til det beste for medlemmene, deres kunder og samfunnet. Gjensidig eierform er samvirkets styrke. Overskuddet fra virksomheten brukes til medlemsfordeler samt  utvikling av nye produkter og tjenester som gir merverdi.

Hva er et samvirke – Kredinor SA? 

  • Kredinor som samvirke eies av medlemmene som også er kunder og oppdragsgivere
  • Medlemmene har felles interesser i at Kredinor bidrar til å få betaling fra kundene deres
  • Det er likeverdig eierskap – alle medlemmer har en stemme som teller likt
  • Medlemmene betaler medlemskontingent på kr 2 000,-, og får medlemsfordeler
  • Utbytte er en medlemsfordel som betales ut fra gitte kriterier.
  • Ledelse: Styre valgt av eierne av og blant sine medlemmer, som utnevner adm. direktør
  • Øverste organ: Årsmøte, Kredinor har Årsmøte hvert år i april
  • Juridisk: Lov av 2008 som regulerer samvirkeforetak

Tettere på gjennom samvirkeformen

De fleste medlemmer og eiere i Kredinor SA driver kommersiell virksomhet. Kredinor bidrar til å skape verdier som gir lønnsomhet, trygge arbeidsplasser og gode lokalmiljø blant våre 10 kontorer. Våre oppdragsgivere kan trygt konsentrere seg om sin kjernevirksomhet. Samtidig har de en garanti for at Kredinor ivaretar den gode dialogen, er tilgjengelig i alle kanaler og tilbyr moøsningene for kundene deres frem til pengene er på konto.

Samfunnsansvar gjennom kurs og opplæring

Med erfaring helt tilbake til 1905 er det naturlig å ta samfunnsansvar gjennom våre tilbud om inkassofaglig opplæring. Ved å øke kompetansen innenfor temaområder som kreditt, betalingsoppfølging og inkasso hos våre oppdragsgivere, legger vi et godt grunnlag for sunne økonomiske forhold i næringslivet – og en mer velfungerende samfunnsøkonomi. Les mer under vår kurskalender.

Smartbetaler – vi lærer unge om privatøkonomi

Vi tar samfunnsansvar overfor unge gjennom læringskonseptet Smartbetaler, som tilbys lærere og elever i videregående skole. Smartbetaler skal bidra til økt bevissthet rundt egen økonomi og forbruk blant unge. Vi ønsker også å understreke viktigheten av gode betalingsvaner for å få en sunn privatøkonomi, gjennom å fortelle hva som kan skje hvis saken går til inkasso. Les mer om vårt tilbud på nettsiden smartbetaler.no.

Miljøfyrtårn og samfunnsansvar for ytre miljøMiljøfyrtårn og samfunnsansvar for ytre miljø

All virksomhet er i leide lokaler. IT-utstyr som ikke lenger brukes leveres til et selskap som destruerer. Kontorlokalene i Oslo er energi- og miljøvennlige. Det er etablert styringsverktøy for energiforbruk og all søppel kildesorteres. Kredinor er sertifisert Miljøfyrtårn i Oslo, Fredrikstad, Sandefjord og Kristiansand. Øvrige avdelingskontorer sertifiseres i løpet av kort tid.

Mennesker og miljø i et samvirke

Kredinor har om lag 590 ansatte, med en stor andel i Oslo og om lag 130 fordelt på avdelingskontorene. Selskapet har 57 prosent kvinneandel blant de ansatte. I ledergruppen er kvinneandelen på 30 prosent og i styret 56 prosent. Kredinor jobber mot diskriminering. Tiltakene er blant annet åpne rekrutteringsprosesser, Humankapital Indeks (HKI) undersøkelser, medarbeidersamtaler og ikke-diskriminerende lønns- og arbeidsvilkår.

Tettere på også internasjonalt

Kredinor er tett på marked og kunder gjennom kontorer i 10 byer over hele Norge. Vi har to datterselskap i henholdsvis Stockholm i Sverige og Ballerup i Danmark. Utenfor Skandinavia samarbeider vi med et solid nettverk internasjonalt, bestående av 21 samarbeidspartnere i European Collectors Association, ECA.