Ledelsen

Kredinor er et inkassoselskap som drives etter samvirkemodellen med 1869 medlemmer som også er eiere fra hele bredden av norsk næringsliv og offentlig sektor. Hvert medlem har en stemme hver, som gir dem like rettigheter under avstemming i saker som er til beslutning på årsmøtet i april hvert år. Årsmøtet Kredinor SA beslutter styret og kan legge viktige strategiske føringer for driften. Styret ansetter administrerende direktør, som igjen setter sammen sin toppledergruppe i Kredinor SA.

Toppledergruppen

 • Tor Berntsen

  Administrerende direktør Kredinor

  Tor Berntsen er administrerende direktør i Kredinor
 • Signe Bjarttun Jørgensen

  Direktør Økonomi, Finans og HR

 • Audun Rønningen Danielsen

  Direktør Kommersiell avdeling

 • Barbro Hagen

  Direktør IT, Strategi og Utvikling

 • Børre Sig. Bratsberg

  Direktør Advokatfelleskapet Bratsberg/Juridisk avdeling i Kredinor

 • Ole Marius Thorstensen

  Direktør Fellesdrift

  Portrett av Ole Marius Thorsteinsen it-direktør kredinor