Presse

Kredinor er et av landets største inkassoselskap med 20 prosent markedsandel og inkassotall som er representative for bransjen. Vi kan gi ut inkassotall på forespørsel, og være behjelpelig med å hente frem statistikk ut fra tanker, ideer og ønsker media har.