Aktuelt

Kunden betaler for parkeringen på den måten som passer best - i automat, gjennom app eller ved å be om faktura

Antall inkassosaker går betydelig ned

Tall fra Kredinor viser at antall inkassosaker går ned første halvår i 2020. Til tross for at mange får økonomiske utfordringer som en følge av permitteringer eller annet knyttet til koronapandemien, er det lite som tyder på at antall inkassosaker når toppåret i 2019.

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. juli 2020

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for andre halvår 2020 til 8 prosent p.a. Samtidig har Finansdepartementet fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader til 430 kroner.

Økonomisk pusterom gjennom feriepenger, skatteoppgjør og lavere rente

Juni er en tid på året hvor mange har mer penger tilgjengelig, og bruker noe til å betale ned inkassogjeld. Ved å betale inn litt ekstra for å bli kvitt inkassogjeld raskere kan de som har muligheten til det få et økonomisk pusterom.

Bilde av Heidi Hagen Stensrud og Knut E. Toftner i Kredinor

Kundevennlig stengeløsning – Kredinor Puls

Som markedsleder på beta­lingsoppfølging og inkasso innenfor strømkrav i Norge følger Kredinor opp rundt en halv million inkassosaker hvert år. De som ikke betaler strømregningen følges nå opp via den kundevennlige stengeløsningen Kredinor Puls. Effekten av løsningen er at langt flere betaler før stømmen stenges enn før.

Kredinor styrket sin markedsposisjon i 2019

Kredinor styrket sin posisjon innenfor hele verdikjeden fra førinkasso og purresaker til selve kjernevirksomheten som er betalingsoppfølging og inkasso i 2019. Det innebærer at Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker.

Nesten en milliard tapt – mye kunne vært reddet med kredittforsikring

Vi er inne i en krevende tid for norsk næringsliv og skal strekke oss langt for å finne gode løsninger for våre oppdragsgivere og deres kunder. Innenfor små- og mellomstore bedrifter anbefaler vi alle som driver med handel om å tegne en kredittforsikring.

En velfungerende organisasjon også med hjemmekontor

Vi er stolte over å ha levert kundetilpasset betalingsoppfølging og høye løsningsgrader med om lag 95% av våre ansatte på hjemmekontor denne uken.

Illustrasjonsbilde av adm. direktør Tor Berntsen i Kredinor

Vi vil strekke oss langt

Som partner på betalingsoppfølging og inkasso må vi forholde oss til at krisen vi er opp i påvirker næringslivets og privatpersoners økonomi på en voldsom måte. I tiden som kommer vil vi strekke oss langt for å hjelpe sluttkunden med løsninger som er til å leve med.

Kredinor med forebyggende tiltak mot koronaviruset

Det er ikke meldt om smittede eller syke av koronaviruset i Kredinor, men selskapet velger likevel å innføre forebyggende tiltak for å redusere risikoen for at ansatte, kunder eller andre smittes.