Nyhet! Kredinor kompetanseweb – digitale inkassokurs

Uttalelse ved Ingjerd Thurmer i Kredinor

Vi har gleden av å lansere Kredinor kompetanseweb – vår nye digitale læringsplattform med e-læringskurs innenfor inkasso. Kredinor har i en årrekke arrangert svært attraktive kurs og seminarer med inkassofaglig innhold, og har en klar ambisjon om å være ledende i markedet innenfor inkassofaget. Det nye tilbudet retter seg mot våre oppdragsgivere, kunder og samarbeidspartnere.

– Endringer skjer raskt, og vår nye kompetanseweb skal være et sted for ferskvare, kursvirksomhet og oppfriskning av inkassofaglig kunnskap, sier Ingjerd Grenne Thurmer, markedssjef i Kredinor. – Ved å tilrettelegge for opplæring gjennom digitale kanaler styrker vi nå tilbudet til kundene. I fremtiden vil Kredinor kompetanseweb leve side om side med våre fysiske møteplasser, understreker hun.

Kredinor kompetanseweb – inkasso i fire akser

Inkassofaglig kompetanse er svært viktig for Kredinor, både internt og for kunder og partnere. Med Kredinor kompetanseweb får brukerne lettere tilgang til så vel ny kompetanse som oppfriskning av det de allerede kan, innenfor følgende hovedområder:

 1. Kreditt: I denne modulen tar vi for oss kreditt og inkasso i samfunnet og det tillitsforhold som bør være mellom selger og kjøper, for å sikre en sunn økonomi og et velfungerende næringsliv. Vi går inn på bedriftens kredittpolicy og inkasso som viktig for tillitsforholdet til kundene.
 2. Inkassoprosessen: Innenfor inkasso har vi flere læringstilbud. Vi tar for oss alle trinn i inkassoprosessen før og etter rettslig oppfølging. Vi presenterer inkassoprosessen overordnet i to kurs, og går vi i dybden med flere enkelt-kurs innenfor gitte tema
 3. Inkassotall: Innenfor området inkassotall vil vi tilgjengeliggjøre statistikk som viser inkassoutviklingen. Vi vil også hente ut inkassostatistikk som brytes ned på alder og geografi. Vi legger også inn de gjeldende prisene på salær og gebyrer for sluttkunden.
 4. Hjelpeverktøy for oppdragsgivere: For å kunne få en enklere og mer smidig hverdag er det nyttig å kunne være selvbetjent når det kommer til enkelte områder. Derfor har vi lagt til rette for hjelpeverktøy gjennom blant annet opplæringsvideoer rundt Kredinor Online.

Høy kompetanse gir gode kundeopplevelser

Inkasso er et eget fagområde som er gjennomregulert fra myndighetenes side. Inkassoloven er tydelig på at den som skylder penger skal følges opp på en forutsigbar og ordentlig måte, i tråd med god inkassoskikk. I tillegg skal rammebetingelsene ivareta hensynet til norsk næringsliv og deres behov for å få betalt i de tilfellene kunden får betalingsproblemer, eller er sen med betalingen av andre grunner.

– Det er viktig for oss å bidra til høy kompetanse innenfor inkassofaget. For det første blir kvaliteten på kundeoppfølgingen bedre, og for det andre sikrer vi sunne økonomiske forhold i samfunnet, avslutter Ingjerd Grenne Thurmer, i Kredinor.

Kredinor kompetanseweb – for kunder og samarbeidspartnere

Løsningen er tilgjengelig gjennom innlogging via kredinor.no, og er sendt direkte til våre kunder og samarbeidspartnere. I tillegg er løsningen tilgjengelig via innloggede sider på Kredinor Online.

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

  Ta gjerne kontakt!

  Du hører fra oss i løpet av kort tid.

  Mobil  

  Epost   blikunde@kredinor.no