Nye inkassosatser og gebyrer fra 1. oktober 2020

Nye satser for salærer og gebyrer for sluttkunden

Som en del av moderniseringen av inkassoloven besluttet myndighetene tidligere i år en forskriftsendring som innebærer at inkassosatsene for salærer og gebyrer settes ned fra 1. oktober 2020.

Hovedhensikten med forskriftsendringen er å redusere den økonomiske belastningen på sluttkunden. Det innebærer blant annet en halvering av satsene for purregebyr og inkassovarsel fra kr 70,- til kr 35,-. I tillegg er inkassosalærene for småkrav under kr 500,- halvert fra kr 350,- til kr 175,-. De nye satsene er tilpasset et forenklet og digitalisert innfordringsløp.

Salær- og gebyrsatser fra og med 01.10.2020

Informasjon fra myndighetene på regjeringen.no

Øvrige gebyrer er uendret fra 1.7.2020

  • Rettsgebyr: Kr 1 172,- (uendret)
  • Forsinkelsesrentesats: Kr 8%
  • Forsinkelsesgebyret: Kr 430,-

Som Norges største inkassoselskap målt i antall saker har Kredinor raskt tilpasset seg endringene, og gjort nødvendige tilpasninger. Det innebærer at vi vil fortsette å levere den samme gode Kredinor-kvaliteten til sluttkunden, på vegne av våre oppdragsgivere og kunder.