Nå kan inkassobrev sendes elektronisk

Bilde av PC, mobil og smart klokke illustrerer teknologi i forbindelse med lovendring

(Artikkelen er fra 2017)

Frem til nå har det vært lovpålagt å sende inkassovarsel, betalingsoppfordring og varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven per post. Ny lovendring om teknologinøytralitet innebærer at inkassobrev nå også kan sendes elektronisk. Dette såfremt det gjøres på en “betryggende” måte.

Loven om Teknologinøytralitet, som ble besluttet 31. mars 2017, kommer som en følge av den digitale utviklingen ellers i næringslivet. Når alt annet i samfunnet blir enklere og mer brukervennlig er det naturlig at teknologinøytrale løsninger også kan brukes innen inkasso.

Inkassovarsel sendt til digipost

Vi tilrettelegger nå for at en stor andel av inkassosakene Kredinor behandler kan sendes gjennom trygge elektroniske kanaler. De første elektroniske inkassovarslene sendes til kunder som er offisielt registrerte med Digipost. De får inkassobrev direkte gjennom Digipost fremfor post på papir til sin bostedsadresse. Med innstillinger i Digipost kan kunden selv velge hvordan man vil bli varslet, per sms eller e-post, slik at kunden blir oppmerksom på brev fra Kredinor.

Les mer om våre inkassotjenester her. 

Hva betyr loven om teknologinøytralitet?

Den viktigste endringen er at papir og postforsendelse kan erstattes med en “betryggende” elektronisk kanal. Loven inneholder ikke noen definisjon av hva som ligger i “betryggende”. Justisdepartementet har uttalt at vilkåret skal tolkes strengt og at “Det er viktig at varsel sendes på en måte som gir mottakeren god oppfordring til å lese det, slik at vedkommende kan innrette seg”.

Myndighetene “godkjenner” følgende rundt vilkåret om “trygg forsendelse” ved elektronisk varsling:

  1. Inkassobrev som er sendt til en digital postkasse som mottakeren selv har opprettet, der mottakeren kan be om å bli varslet pr. epost eller SMS uten tilleggskostnad.
  2. Inkassobrev som sendes til en portal som avsenderen vanligvis bruker til å kommunisere med mottakeren, hvor avsenderen vet at mottakeren har akseptert å bruke portalen og allerede er vant til å bruke den, og hvor kunden får varsel om meddelelsen pr. SMS eller epost.
  3. Inkassobrev som sendes til en e-postadresse som kunden nylig har brukt til å kommunisere med vår oppdragsgiver eller Kredinor fra, dersom e-postadressen fremstår som vedkommende sin egen e-postadresse.
  4. Dessuten: Hvis en elektronisk melding er sendt på en måte som gjør at den rent faktisk er kommet til mottakeren, spiller det ingen rolle hvordan den er sendt.

De nye bestemmelsene om teknologinøytralitet stiller ikke krav til at det foreligger samtykke fra mottaker til elektronisk kommunikasjon. Det understrekes derimot at lovendringene ikke medfører noen endringer i begrensninger for elektronisk kommunikasjon som måtte følge av annen lovgivning. Det vises i den anledning til reglene om taushetsplikt og personvernlovgivningens krav til blant annet kryptering.

Her finner du mer informasjon om endringene i inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv.