Kurs og seminarer i Kredinor SA

kurs og seminarer

Vi tilbyr våre kunder, medlemmer og eiere faglig oppdatering innenfor inkassofaget gjennom kurs, fagseminarer og vår store konferanse Kredinor fagforum. Nesten tusen medlemmer benytter seg årlig av våre kurs og seminarer.

Våre kurs og seminarer inneholder alltid en solid juridisk del knyttet til det inkassofaglige i programmet. Inkasso er godt regulert fra myndighetene, og den nye inkassoloven som er i arbeid blir et naturlig tema på våre kurs og seminarer i 2020.

Bransjetilpassede seminarer og inkassokurs

I tillegg til frokostseminar som gir en grunnleggende innføring i inkasso i Oslo, tilbyr vi fagdager med inkassotema i flere byer i Norge. Vår store konferanse Kredinor fagforum legges opp med en inkassofaglig del innenfor bransjene Bank/Finans, Energi, Handel, Offentlig sektor og Parkering. Vi tar også for oss tema knyttet til gode kredittvurderinger for å redusere tap samt rutiner i betalingsoppfølgingen som kan gi økt lønnsomhet. Samtidig tar vi for oss hensynet til sluttkunden, med blant annet viktigheten av forutsigbar og god  oppfølging samt våre kundevennlige løsninger som gjør det enklere å skaffe seg oversikt og betale.

Mer enn bare inkasso

På våre større seminarer setter vi det inkassofaglige inn i en større sammenheng. Vi tilbyr derfor et omfattende program med inspirerende foredragsholdere innen makroøkonomi, ledelse, politikk, næringsliv, samfunn, kommunikasjon og mye mer. Vi legger også tilrette for en hyggelig sosial del hvor våre oppdragsgivere kan prate med “kolleger”. Ofte kan erfaringer fra arbeidshverdagen til våre kursdeltakere diskuteres der og da – på tvers av bransjer.

Vi utvikler også e-læring som vil tilbys medlemmer og kunder av Kredinor SA.