Kredinor styrket sin markedsposisjon i 2019

Årsmøte i Kredinor SA den 21. april 2020 konkluderte med at selskapet har lagt bak seg et godt år. Kredinor styrket sin posisjon innenfor hele verdikjeden fra førinkasso og purresaker til selve kjernevirksomheten som er betalingsoppfølging og inkasso. Det gjør Kredinor til Norges største inkassoselskap målt i antall saker og nest største målt i omsetning i 2019. Det kan være et verdifullt utgangspunkt når selskapet og hele inkassobransjen nå går utfordrende tider i møte, som en følge av endrede rammebetingelser fra myndighetenes.

Les vår digitale årsrapport med blant annet inkassotall for 2019 her.

Et krevende år for inkassobransjen

Administrerende direktør Tor Berntsen i Kredinor understreket for Årsmøtet at 2019 har vært et krevende år for inkassobransjen og for Kredinor. Årsaken er arbeidet med ny inkassolov og usikkerhet knyttet til tidspunktet for inntektsreduksjoner som følge av varslede kutt i inkassogebyrer og salærer. Inntil dette blir avklart har Kredinor full oppmerksomhet rundt å tilby sine oppdragsgivere førsteklasses tjenester innenfor fakturaservice, reskontroadministrasjon, betalingsoppfølging og inkasso – og god kundeservice til sluttkundene.

Forventet inntektstap og kostnadskutt

Berntsen nevnte også de uforutsette utfordringene knyttet til det som ser ut til å bli en fremskyndet beslutning for innføring av lavere gebyrer og salærer for inkassobransjen. Hvis inntektene reduseres i den skala og til den tiden noen politikere og forbruksmyndigheter argumenterer for vil Kredinor stå ovenfor en av de største utfordringene i selskapets 115 årige historie, med et betydelig inntektstap som kan føre til behov for en kraftig reduksjon av kostnadsnivået.

Unntakstilstand med korona-pandemien

Administrerende direktør Tor Berntsen understreket også at utfordringene i 2020 preges av unntakstilstanden som følge av koronaviruset, og innvirkningen det vil ha på norsk næringsliv og mange menneskers betalingsevne. Kredinor har en viktig rådgiverrolle overfor alle som har behov for kontakt, og bruker mer tid per henvendelse nå enn i normale tider. Berntsen berømmer de ansatte som leverer førsteklasses kundeservice og saksbehandling og andre oppgaver fra sine hjemmekontor. Det har bidratt til at Kredinor klarer i drive inn betydelige summer til et norsk næringsliv som trenger å få inn så mye som mulig av det de har utestående for å opprettholde sine forpliktelser.

Styret i Kredinor SA

Med bakgrunn i den spesielle situasjonen knyttet til koronaviruset og endrede rammebetingelser stiller det også krav til styret i Kredinor. – Styret ser det som sin viktigste oppgave i 2020 å ta vare på Kredinors gode verdier, samtidig som selskapet skal styres gjennom en krevende endringsprosess for å tilpasse seg nye rammebetingelser, understreker styreleder Sverre Gjessing som ble gjenvalgt for et nytt år av Årsmøtet i Kredinor SA.

Styrets sammensetning fra og med Årsmøte 21. april 2020

Styreleder
Sverre Gjessing

Styremedlemmer
Rune Strande
Sverre Olav Helsem
Annicken Hjelle
Anne Gretland
Bo Bakke

Ansatterepresentanter i Styret
Heidi Hagen Stensrud
Sverre Michalsen
Elisabeth A. E. Selvik

Kredinor øker sine markedsandeler

Tallene for Kredinor viser at selskapet mottok nærmere 2,3 millioner saker i 2019, en markedsandel på 22,5 prosent målt i brutto antall saker mot 21 prosent i 2018. Kredinor mottok 1,5 millioner rene inkassosaker, noe som utgjør en markedsandel på 23,2 prosent i 2019 mot 21,8 prosent i 2018. Størrelsen på inkassogjelden Kredinor mottok var 23,9 milliarder i fordringsmasse til inndriving. Det utgjør 22,2 prosent av den totale fordringsmassen i 2019, en økning fra 19,2 prosent i 2018. Markedet som helhet, inkludert Kredinor, mottok 10,1 millioner nye purre- og inkassosaker i 2019.  Av disse utgjorde 6,3 millioner rene inkassosaker. Økningen fra 2018 var 1,0 prosent i brutto antall saker, mens det for de rene inkassosakene var en liten nedgang på -1,0 prosent. Inkassogjelden endte på 108,7 milliarder i fordringsmasse i 2019, en økning på 15,8 prosent fra 2018.

Mer om virksomheten og tall i den digitale Årsrapport 2019 for Kredinor SA her.

 

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

    Ta gjerne kontakt!

    Du hører fra oss i løpet av kort tid.

    Mobil  

    Epost   blikunde@kredinor.no