Kredinor ser frem til ny inkassolov

(Oslo, januar 2020) Ny inkassolov er på vei, og Kredinor ser frem til nye rammebetingelser for bransjen, næringslivet og sluttkundene. Som mange andre aktører har Kredinor i lang tid etterspurt en ny inkassolov.

Høsten 2018 ble en arbeidsgruppe utnevnt av justis- og beredskapsdepartementet for å se på ulike deler av inkassoloven. Kredinor har hele veien vært aktive og bidratt inn til arbeidsgruppen. Juridisk direktør Børre Sig. Bratsberg (foto) er med i Virke inkasso lovutvalg, og bidrar aktivt til økt kunnskap overfor arbeidsgruppens medlemmer og myndighetene. Les mer om arbeidsgruppen og deres mandat. De skal avgi sin rapport i løpet av januar 2020.

Gebyr må tilpasses størrelsen på kravet

Kredinor merker endringer som følge av digitalisering og annen utvikling – for eksempel at inkassobransjen mottar en stadig økende mengde små krav. De fleste er enige om at små krav har rett på en like profesjonell og forutsigbar oppfølging som større krav. Samtidig mener de fleste at man må se på forholdsmessigheten, slik at gebyr og inkassokostnader harmoniserer mer med størrelsen på grunnkravet. Ved å justere dette unngår sluttkunden at små grunnkrav får inkassokostnader og gebyr til staten som er svært mye høyere.

Enklere betaling er viktig

Kredinor har også kommet med forslag til presiseringer rundt krav til de som skal drive med inkassovirksomhet. Digitaliseringen gjør kommunikasjon og betaling enklere og raskere. Kredinor har gjennom flere år tilrettelagt for flere betalingskanaler og økt selvbetjening for sluttkunden, gjennom digitale brev, Min side,  SMS, chat og Betal nå med Vipps eller kort. Det vil likevel være behov for tilgjengelighet i tradisjonelle kanaler som kundeservice på telefon, for dem som ikke ønsker å benytte eller ikke behersker ny teknologi.

Et velfungerende kredittmarked og sluttkunden i sentrum

Med nye rammebetingelser vil inkassobransjen være nødt til å tilpasse seg. Det er viktig for Kredinor at den nye inkassoloven ivaretar sluttkunden på en god måte, og at betingelsene i en revidert lov medvirker til å skape tillit og godt omdømme for inkassobransjen. Samtidig må hensynet til norsk næringsliv og et velfungerende kredittmarked opprettholdes. Kredinor skal fortsette å være vennlige og forutsigbare og jobbe proaktivt for at både små og store krav betales så tidlig som mulig – til en så lav kostnad som mulig.

Denne artikkelen og andre rundt samme tema finnes i Nyhetsmagasinet KredinorNytt 2019 fra Kredinor.

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

    Ta gjerne kontakt!

    Du hører fra oss i løpet av kort tid.

    Mobil  

    Epost   blikunde@kredinor.no