Kredinor fagforum – inkassobransjens nyeste møteplass!

Vi i Kredinor lanserer nå vår nye inkassofaglige møteplass med tema mennesker, økonomi og inkasso og noen rammebetingelser vi alle må forholde oss til. En av disse er endring. 

Alt er i endring. Det er det mest sikre holdepunkt vi har. Når ting rundt oss endres må vi tilpasse oss. Noe kan vi forberede oss på. Andre ting er umulig å forutsi. Det er ikke snakk om endringsvilje. Det er snakk om endringsevne og endringstakt. Kredinor har de senere årene bidratt til den digitale revolusjon innen inkasso. Samtidig er menneskene like viktige som før.

Arbeidet med nye og kundevennlige løsninger og forbedring av eksisterende fortsetter. Den som lykkes med å utvikle og tilby gode tjenester i skjæringspunktet mellom mennesker og teknologi vil være vinnerne både innen inkasso og i næringslivet for øvrig. Vi i Kredinor spisser oss med den kombinasjonen. Slik skaper vi verdifulle relasjoner til både kunden vår – og deres kunder.

Kredinor Fagforum er vårt nye seminarkonsept med spennende tema. Vi topper laget med fremragende fagpersoner innenfor makroøkonomi, etikk, retorikk, omstillingsprosesser og business samt bransjespesialister innenfor alle våre ulike virksomhetsområder. Fordi flere perspektiver er viktige innenfor vårt virksomhetsområde.

I tillegg bidrar vi med solid inkassofaglig påfyll og nyheter rundt vår virksomhet, som kan ha betydning for våre kunder som også er våre oppdragsgivere og medlemmer i Kredinor SA.

Mer om program og påmelding for kunder, medlemmer og samarbeidspartnere, her.