Kredinor kjøper stor gjeldsportefølje i Norge

Portrett av Administrerende Direktør Tor Berntsen Gjeldsportefølje

Kredinor kjøper en gjeldsportefølje fra en stor internasjonal bank. Gjeldsporteføljen har et utestående på ca. NOK 800 millioner. Med dette befester Kredinor sin posisjon som den ledende leverandøren av kredittadministrasjonstjenester til bankmarkedet i Norge.

Dominerende aktør i et marked i vekst

-Kjøp av gjeldsporteføljer er strategisk nødvendig for å holde på posisjonen som en dominerende aktør innenfor området leveranse av inkassotjenester til bankmarkedet. Dette uttaler administrerende direktør i Kredinor Tor Berntsen.

– Kjøpet er et signal om videre posisjonering i et marked i vekst, fortsetter Berntsen.

Vurderer du salg av din portefølje? Les mer her. 

Kredinor – et ledende norsk inkassobyrå

Kredinor er et av de største inkassoselskap i Norge målt i omsetning og det største målt i antall mottatte saker. Vi er i dag markedsleder av inkassotjenester til energi og telecom. I tillegg er vi i sterk vekst innen bank/finans, handel, parkering og offentlig sektor. I tillegg til inkasso tilbyr vi løsninger i hele verdikjeden fra fakturering, reskontro og purringer, til overvåk og kjøp av porteføljer. Vi er lokalisert på ti steder i hele Norge, ett kontor i Danmark og snart på plass i Stockholm, Sverige. 

Les nyheter om Kredinor på NTB info her. 

Ta gjerne kontakt!

Tor Berntsen er administrerende direktør i Kredinor

Tor Berntsen

Mobil  

Epost  

Administrerende direktør Kredinor