Gode resultater med ny integrasjonsløsning

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen med integrasjonsløsning 24 Seven Office

Næringsforeningen har tatt i bruk ny integrasjonsløsning – 24 Seven Office. Det gjør at de sparer tid og får inn penger.

For Næringsforeningen i Kristiansandsregionen havnet betalingsoppfølging ofte bakerst i køen i en travel arbeidshverdag. Det kostet dem dyrt. Nå gjøres alt elektronisk med Kredinors integrasjon mot økonomisystemet 24 Seven Office, som har bidratt til økte inntekter og en enklere hverdag.

Sparer tid og får inn penger med nye integrasjonsløsning

Anne Marit Thomassen er økonomiansvarlig i foreningen som har 8 ansatte og 800 medlemsbedrifter. Deres formål er å skape møteplasser og gode vekstvilkår for næringslivet, være en pådriver for innovasjon og tiltrekke god kompetanse til landsdelen. For å få til dette, er de avhengige av inntekten de får fra medlemsavgiften.

– Før håndterte vi dette selv, men det tok mye tid og sakene ble liggende. Etter at vi tok i bruk den nye  integrasjonsløsningen høsten 2016, har vi spart tid og samtidig fått inn mer penger. Kravene legges automatisk inn i systemet, og Kredinor håndterer resten, forteller Thomassen.

Les mer om våre integrasjonsløsninger. 

Eksterne inkassokrav tas mer alvorlig

Hun opplever at medlemmene agerer raskere og tar betalingskravet mer alvorlig når en ekstern part håndterer innfordringen. – Det er for oss som for andre bedrifter, vi trenger økonomisk forutsigbarhet og ryddighet. Derfor er vi svært fornøyd med den nye integrasjonen, sier Thomassen.

Pilotprosjekt gjorde implementeringen enkel

Det startet med et pilotprosjekt, hvor de testet løsningen før implementering. – Det har vært få utfordringer etterpå, og det som har oppstått underveis, har Kredinor vært raske med å løse, sier Thomassen.

– Vi har en god rådgiver som gir oss trygghet på at våre fordringer er i gode hender. God behandling av våre medlemmer er viktig for oss, selv når de skylder penger. Her er Kredinor flinke, avslutter Thomassen som er godt fornøyd med både nytt system og leverandør.

Det er for oss som for andre bedrifter, vi trenger økonomisk forutsigbarhet og ryddighet.

Anne Marit Thomassen, økonomiansvarlig i Næringsforeningen

Link til Næringsforeningen Kristiasandregionen