Hvorfor er det behov for inkasso, egentlig?

Svaret er ganske enkelt – fordi vi skal ha friheten til å kunne benytte oss av kreditt.

Strøm, telefon, håndtverkertjenester og bompasseringer. Boliglån. Studielån. Billån. Lån til oppussing. Lån til båt. Lån til ny Mac. Forbrukslån. Alt dette betales etter bruk – kunden får en kreditt frem til betaling. Kreditt innebærer en tillit til kunden om betaling. Vi kan langt på vei si at uten kreditt ville dagens samfunn stoppet opp. Kreditt er på mange måter navet i samfunnsøkonomien. Inkasso er viktig for å holde betalingsflyten i gang.

Når kreditt ikke betales

Det er åpenbart at kreditt også har en negativ side. Når strømregningen ikke betales eller avdrag på lån misligholdes. For de som tilbyr tjenester eller låner ut penger kan det være alvorlig hvis faktura for utført arbeid, strømforbruk eller leverte varer eller tjenester ikke blir betalt som avtalt. Og det er da inkasso kan bli nødvendig. Et inkassoselskap som Kredinor har solid kompetanse i å inndrive ubetalte krav samtidig som den som skylder pengene behandles på beste måte. Det ligger tydelige regler fra myndighetene for hvordan dette skal foregå. Derfor er inkasso langt på vei et fag.

Hvorfor er inkasso et fag?

På overordnet nivå er inkassovirksomhet i Norge regulert gjennom Inkassoloven med tilhørende forskrift. For å utføre korrekt saksbehandling er det nødvendig å sørge for at også en rekke krav og retningslinjer fra andre lover, regelverk, rettspraksis og Nemdavgjørelser overholdes. Det er derfor viktig å lære seg inkassofaget, og holde seg oppdatert ved endringer innenfor fagområdet.

Finanstilsynet utøver kontroll mot inkassoforetakene, og krever at alle vilkår for Inkassobevilling oppfylles. I tillegg må nøkkelpersoner med ansvar for saksbehandling oppfylle krav til om egnethet / politiattest og kunne dokumentere nødvendig kompetanse for å få offentlig godkjenning i form av personlig inkassobevilling. Alt dette skal gi trygghet for at de som har en inkassosak får ordentlig oppfølging.

Hvor viktig er kompetanse innenfor inkassofaget?

Inkassobransjen har på sin side egne retningslinjer for løpende faglig oppdatering gjennom en autorisasjonsordning. Det er også tilrettelagt for en kredittfaglig utdanning som har som målsetning å øke ansattes kompetanse innenfor kredittvurdering, kredittsikring, regnskapsanalyse og juridiske emner. I tillegg har store selskap som Kredinor et bredt internt kursprogram i regi av egen juridisk avdeling, bevillingshavere og Compliance Officer.

Saksbehandlingsfeil eller brudd på regelverk og retningslinjer kan forekomme, og kan føre til tap av rett til saksomkostninger eller krav om erstatning. Det har forekommet at aktører har fått inndratt sin inkassobevilling for enten selskapet, den personlige bevillingshaveren, – eller begge. Derfor er det avgjørende at hele virksomheten er «Compliant». Det innebærer at alle formelle krav og forutsetninger som kreves for å drive inkasso er oppfylt.

I tillegg til inkassofaglige krav må den som utøver inkassovirksomhet også ha kompetanse om både tekniske – og mellommenneskelige forhold. Tekniske forhold handler for eksempel om å informere om regler for personvern, sikkerhet på nett og bruk av innloggede løsninger. Mens mellommenneskelige forhold dreier seg om å sette seg inn i og forstå hvordan mennesker i en sårbar økonomisk situasjon skal behandles. All kundebehandling skal skje på en god måte, tydeliggjort gjennom klausul om god inkassoskikk i inkassoloven. Samtidig som sluttkunden får god oppfølging skal vi sikre og ivareta vår oppdragsgivers interesser frem til de får betaling.

Balansekunst

Inkasso er på mange måter en balansekunst mellom hensynet til de som skal betale – og de som skal ha betalt. Vår rolle som inkassoselskap er derfor å være gode hjelpere i dialogen vi har med sluttkunden – og oppdragsgiver. Samtidig har vi en viktig samfunnsrolle i arbeidet med å holde pengeflyten i gang, i samfunnet.

 

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

    Ta gjerne kontakt!

    Du hører fra oss i løpet av kort tid.

    Mobil  

    Epost   blikunde@kredinor.no