Hva koster det når saken går til inkasso?

Bilde av norske pengesedler og mynter

Finansdepartementet fastsetter hvert år inkassosatser og nivået på renter og gebyrer som kan legges til opprinnelig fakturabeløp ved forsinket betaling.

Ved oppfølging av forsinket betaling er det også klare regler for betalingsfrister som skal gis til den som får sendt kravet.

Renter og gebyrer 2017

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2017 til 8,50 prosent p.a., og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader til kr 360,-. Videre er grunnsatsen for inkasso kr 700,-, og rettsgebyret kr 1 049,-.

Tabeller som viser nøkkelsatser for salærer og gebyrer:

Finansdepartementet fastsatte 15. desember 2016 forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader. Norge følger med dette EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling. Forsinkelsesrenten blir fastsatt på samme måte som i bl.a. Sverige og Danmark.

Les mer informasjons hos Finanstilsynet her.