Er du uenig i kravet?

Hvis du har fått et krav som du ikke er enig i, kan du klage gjennom å sende oss en innsigelse via Min side. Så snart vi mottar klagen vil saken bli satt på “pause” hos Kredinor inntil vi har undersøkt med vår oppdragsgiver som du har en avtale med. Du vil eventuelt få en ny betalingsfrist etter at klagen er ferdig behandlet.

Rutiner for raskere behandling

  • Logg deg inn på Min side
  • Finn menyfeltet Uenig i kravet
  • Legg inn en forklaring på hvorfor du er uenig i kravet
  • Noter ned informasjon om eventuell kontakt du har hatt med oppdragsgiver. Når var du i kontakt, hvem snakket du med og hva ble dere enige om.

Hva kan være årsaker til at en klage ikke godkjennes?

Som leverandør og kunde er det plikter og rettigheter knyttet til et kundeforhold både fra din side og fra vår oppdragsgivers side. Noen ganger kan du som kunde ha rett og kravet frafalles. Andre ganger vil imidlertid ikke klagen godtas. De vanligste klagene som ikke godtas har vi satt opp nedenfor.

Jeg har ikke mottatt faktura

Det er ditt ansvar å gi nødvendige opplysninger til vår oppdragsgiver slik at faktura sendes til riktig adresse. Når du flytter må du selv melde fra til folkeregisteret og til de selskapene du er kunde hos. Du kan bli pålagt å dekke eventuelle kostnader som har påløpt frem til du mottar brevet. Hvis du står registrert som mottaker av Vipps, eFaktura eller Digipost kan inkassobrev komme direkte til deg via disse kanalene – eller via post.

Jeg har ikke fått noen purring på faktura

Vår oppdragsgiver er ikke lovpålagt å sende purring / betalingspåminnelse. Ifølge inkassoloven er det derfor tilstrekkelig å sende inkassovarsel 14 dager etter at betalingsfristen gikk ut på opprinnelig faktura før inkasso settes i gang. Du har 14 dager betalingsfrist på et inkassovarsel fra brevet er sendt fra oss.

Gebyrene og inkassosalærene er for høye

Inkassosalærene skal dekke utgifter som påløper når du betaler for sent. Størrelsen på beløpene er bestemt av myndighetene, og vi følger pristabellen. Størrelsen på inkassosalæret avhenger av størrelsen på fakturabeløpet. Les mer om inkassosalærer her. 

Jeg har vært på ferie

Reise og ferie er ikke godkjente grunner til å utsette betaling, med mindre dette er avtalt med vår oppdragsgiver. Hvis du som kunde ikke har avtalt betalingsutsettelse, må hele saken, inkludert inkassosalærer, betales. Du vil  ha tilgang til all betalingsinformasjon via Min side på kredinor.no, uansett hvor du befinner deg på ferie.

Ønsker du å klage på Kredinor?

Er du privatperson og ønsker å klage på vår saksbehandling, kan du kontakte Finansklagenemnda. Dette gjelder klager som handler om vår håndtering av innsigelser eller annet som kan være knyttet til god inkassoskikk, beregning av salær (inkassokostnader til inkassobyrået) i saker og inndriving av omtvistede krav. Finansklagenemnda tar ikke stilling til om hovedkravet er riktig.

Er du næringsdrivende og ønsker å klage på deler av Kredinors saksbehandling, kan du kontakte Finanstilsynet.