Åpner for å søke gjeldsordning i utlandet

Leder gjeldsordning Kredinor

Regjeringen åpner for at privatpersoner fra og med 1. oktober 2017 kan søke gjeldsordning fra utlandet. Hittil har kun de som er bosatt i Norge hatt mulighet til å søke gjeldsordning.

Kan hjelpe flere å få orden på økonomien

-En trenger ikke ha noen tilknytning til Norge utover at man har opparbeidet seg gjeld til norske kreditorer. Utenlandsk gjeld vil ikke være omfattet av det norske regelverket. Utenlandsk gjeld (les: utenlandsk gjeld personen faktisk har opplyst om) kan stenge muligheten for gjeldsordning i Norge, men ellers vil en utenlandsk kreditor kunne fortsette innkreving mot privatperson og således få en stor fordel. Den utenlandske gjelden vil tilsvarende ikke bli slettet etter gjeldsordningens opphør, sier Håkon Wibe, leder for dødsbo, konkurs og gjeldsordningsavdelingen i Kredinor.

– Dette betyr at personer bosatt hvor som helst i verden kan få slettet sin norske gjeld i løpet av normalt en 5 års periode, understreker Wibe.

Les mer om hva endringene i gjeldsordningsloven innebærer her. 

Lite tilgjengelig informasjon

Håkon Wibe og teamet vil være tett på problemstillingene som følger av den nye loven. Han forteller videre at det finnes ingen internasjonale databaser over hverken gjeld, formue eller inntekt. Tilgang til opplysningene varierer fra land til land, og er ofte strengt beskyttet av personvern. Det vil derfor være begrensede muligheter for å kontrollere om de opplysningene vi får av søkere er riktige, eller om søkeren for eksempel ikke har opplyst ekstra inntekt eller skjult formue. Faren for at man havner i en situasjon hvor midler blir unndratt fra norske kreditorer må anses som høyst reell.

Klargjøring av regelverk for gjeldsordning i utlandet

Det jobbes i dag med å klargjøre hvordan de nye reglene i gjeldsordningsloven skal tolkes. Det er namsfogden i Oslo som har fått oppgaven med å behandle alle søknader om gjeldsordning fra skyldnere i utlandet. Kredinor vil følge opp sak til sak og samle erfaringer som vil bidra til god rådgiving og oppfølging av så vel sluttkunder som oppdragsgivere.

Les mer om hvordan vi jobber med langstidsoppfølging av inkasso her. 

 

Ta gjerne kontakt!

Håkon Wibe

Mobil  

Epost  

Leder dødsbo, konkurs og gjeldsordninger