Gasellebedriftene må huske å få pengene inn

Gasellebedrifter kan bli så oppslukt av å selge produktene og tjenestene sine at de nedprioriterer rutinene sine knyttet til fakturering, betalingsoppfølging og inkasso. Det kan gjøre gasellebedriftene mer sårbare økonomisk i en sterk vekstfase, og gi lavere lønnsomhet.

Det er flere ting som kjennetegner lønnsomme virksomhe­ter. God kredittpraksis er svært viktig for å skape en forutsigbar betalingsstrøm.

– Det å ha tilgang til kapital er noe av det vanskeligste når man er i vekst. I 2018 hadde majoriteten av de fremste gasellebedriftene ve­sentlig lengre kredittid enn gjennomsnittet på B2B-salg i Norge. Flere av dem lå på over det tredobbelte i kredittid. Det binder mye kapital, og man må kanskje låne penger for å få bedriften til å gå rundt, sier Ole Marius Thorstensen, direktør for inkassodrift i Kredinor.

Effektive tiltak og god kundebehandling

Kredinor leverer løsninger innen fakturering, inkasso og porteføl­jekjøp til hele bredden av norsk næringsliv – deriblant også gasellebedrifter. For gasellebedriften kan outsorcing av fakturering og betalingsoppfølging være en løsning for å sikre raskere oppgjør. God kundebehandling og nærhet i alle ledd gjør at kundeopplevelsen blir like god hos Kredinor som hos gasellebedriften. Dessuten er det “sømløs” overgang til inkasso dersom kunden ikke betaler.

Analyseavdelingen i Kredinor vurderer fortløpende hvilke tiltak som er mest effektive for den enkelte oppdragsgiver og deres kunder – i hele betalingsløpet. – Analysene våre gir et omfattende datagrunnlag som brukes til å vurdere hvordan vi skal tilnærme oss de forskjellige skyldnere, slik at de kan betale enklest mulig – og fortest mulig. For eksempel kan unge mennesker respondere best på tekstmeldinger, mens andre fore­trekker å snakke over telefon. Noen ønsker å logge seg inn på en nettside for selv å betjene saken derfra. Denne metodikken bidrar til god likviditet og forutsigbarhet for våre kunder, forklarer inkassodi­rektøren.

God kredittpraksis gir god lønnsomhet

God kredittpraksis innebærer blant annet å gjøre seg kjent med kunden, foreta en kredittvurdering, sørge for gode rutiner rundt kunde­fordringer og god behandling av henvendelser med eventuelle klager mot kravene. I den forbindelse er det viktig at man har en partner som ikke bare kan inkasso, men som også har gode betalingsløsninger og god kundeservice. Kredinor leverer løsninger i hele verdikjeden, og følger opp ubetalte krav i alle ledd, helt frem til pengene er på konto. – Det å veilede kundene sine på en god måte, og rydde opp i uklarheter og misforståelser, er helt avgjørende for å ha lavest mulig utestående kundefordringer, avslutter Ole Marius Thorstensen.

Hva er gasellene?

Gasellene og Gasellekonferansene er landsdekkende kåringer av de beste vekstbedriftene i regi av Dagens Næringsliv som foregår hver høst. Kredinor har sett på gasellebedriftene for 2018 opp mot andre som driver B2B-salg i Norge. Flere av av gasellebedriftene hadde betydelig lengre kredittid i kundefordringer enn snittet bedrifter med B2B-saker i Norge. Noen hadde store avvik med svært lang kredittid. En reduksjon i kredittiden på kundefordringer har stor innvirkning på likviditeten og kundelønnsomheten.

Les mer om årets gasellene 2019  i Dagens Næringsliv.

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

    Ta gjerne kontakt!

    Du hører fra oss i løpet av kort tid.

    Mobil  

    Epost   blikunde@kredinor.no