Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. januar 2020

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2020 til 9,5 prosent p.a. Samtidig har Finansdepartementet fastsatt at standardkompensasjon for inndrivelseskostnader skal være 400 kroner.

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon

Ved forsinket betaling påløper en forsinkelsesrente. Forsinkelsesrenten fastsettes for hvert halvår, med virkning fra henholdsvis 1. januar og 1. juli. Forsinkelsesrenten skal være Norges Banks styringsrente, lagt til minst åtte prosentpoeng. Den er fastsatt til 9,5 prosent for første halvår 2020, en økning fra 9,25 prosent for andre halvår 2019.

Etter lovendringen som trådte i kraft 16. mars 2013, blir det også fastsatt en standardkompensasjon for inndrivelseskostnader hvert halvår. Departementet har etter tilråding fra Norges Bank fastsatt satsen for kompensasjon av inndrivelseskostnader omregnet i norske kroner til 400 kroner for første halvår 2020, en økning fra 390 kroner andre halvår 2019.

Mer informasjon

 • Melding om forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra Finansdepartementet, her.
 • Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader fra Finansdepartementet, her.
 • Oversikt over rettsgebyrer hos Norges Domstoler, her.

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon 1. juli 2019.
Forsinkelsesrente og standardkompensasjon 1. juli 2018

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

  Kontaktinfo

  Telefon   Spør vår digitale assistent Nora.

  Åpningstider på telefon

  Mandag - Fredag kl. 08:00 - 21:00
  Lørdag kl. 10:00 - 15:00
  Søndag stengt

  Epost