En velfungerende organisasjon også med hjemmekontor

Til medlemmer og kunder av Kredinor SA

En uke har nå gått hvor Kredinor for første gang i vår 115 årige historie nærmest har tømt kontorene for å kunne bidra til å redusere smitteeffekten av viruset. Om lag 95 % av våre ansatte har nå jobbet hjemmefra i en uke, og det har gått over all forventning. Motivasjonen virker å være helt på topp, og selv med utfordringer som barn som må gjennomføre digital skolegang hjemmefra samtidig som foreldrene har jobb å gjøre, så går det bra.

Vi blir mer og mer familiære med bruken av Teams og Skype. Daglige målinger viser foreløpig ingen markant nedgang i løsningsgrad. Samtidig må vi ta høyde for at permitteringer i enorm skala, den høyeste arbeidsløsheten siden 30-tallet, og en økonomi i fritt fall vil påvirke innfordringen av pengene dere har til gode.

Vi er nå ekstra opptatt av å kunne tilby individuell kontakt og bistand til skyldnerne slik at de som virkelig sliter føler at vi, selv om vår primæroppgave er å sikre utestående dere har, virkelig legger oss i selen for å kunne tilby gode betalingsløsninger.

Av konkrete tiltak kan vi fortelle at vi vil være svært tilbakeholdne med å kreve salærer for avdragsordninger, tvangssalg av bolig vil ikke bli begjært, oppsøkertjenesten baserer seg på bruk av digitale verktøy, vi utfører ikke fysiske oppsøk, og vi vil selvfølgelig godta utsettelse av betaling og avdragsordninger i større grad enn før. Det er også viktig å presisere at befolkningen i ulik grad rammes av den økonomiske delen av krisen. Det innebærer også at våre tiltak for dere må baseres på den faktiske endringen i hver enkelt skyldners økonomi.

Dessuten er det slik at en dramatisk nedgang i økonomien etter hvert også vil ramme virksomheter som Kredinor. Vi vil som mange av dere slite i tunge tider, men jeg kan love at vi vil gjøre alt hva vi kan for å opprettholde volum, kvalitet, trygghet og kompetanse i alt det vi gjør for hver og en av dere. Dere er mer enn kunder for oss, dere er våre eiere og partnere som vi står last og bram med i gode og mindre gode dager.

Med vennlig hilsen
Tor Berntsen
Adm. direktør Kredinor