Antall inkassosaker går betydelig ned

Kunden betaler for parkeringen på den måten som passer best - i automat, gjennom app eller ved å be om faktura

Tall fra Kredinor for årets første fem måneder viser en betydelig nedgang i antall inkassosaker. – Det er to viktige faktorer som gir denne nedgangen – myndighetsrelaterte tiltak som ble iverksatt i 2019 – og effekter av koronapandemien, sier Audun Rønningen Danielsen, kommersiell direktør i Kredinor.

Ved inngangen av året opplevde vi for første gang på mange år en svak nedgang i antall inkassosaker i Norge. Dette var en ventet utvikling basert på myndighetenes reguleringer for å dempe forbruksgjeldsveksten, gjennom innføringen av gjeldsregisteret i juli 2019 og forskriften om krav til utlånspraksis for forbrukslån.

– Både januar og februar viste en nedgang i saksinngangen knyttet til forbruksgjeld, sier Audun Rønningen Danielsen. Gjennom gjeldsregisteret får våre oppdragsgivere viktig informasjon til behandlingen av lånesøknader. Det innebærer at flere som tidligere kunne få forbrukslån og kredittkort ikke får det lenger, understreker han.

Koronaeffekten innenfor inkasso

Tall fra Kredinor til og med midten av juni viser at nedgangen i antall inkassosaker fortsetter i 2020 sammenlignet med 2019. Mens nedgangen i januar og februar har sammenheng med gjeldsregisteret, ser vi en tydelig «koronaeffekt» i mars og april 2020, i form av en betydelig nedgang i antall inkassosaker. Mai viser en utflating og svak vekst i antall inkassosaker, mens juni viser at nedgangen i antall inkassosaker fortsetter.

Når koronaepidemien og koronatiltakene «lukket ned» det norske samfunnet, konkluderte norsk næringsliv og inkassobransjen raskt med at vi ville strekke oss langt for å finne løsninger for de som tok kontakt. I tillegg forsvant forbruket av en mengde kredittrelaterte produkter og tjenester «over natten”, fordi folk var i mye mindre bevegelse enn før, noe som også vises i tallene. Eksempler på dette er bompasseringer, parkering og hotelovernattinger.

– Koronaeffekten er tosidig slik vi ser det – oppdragsgivere som gir betalingsutsettelser og saker som rett og slett blir borte fordi folk ikke lenger benytter seg av dem. Vi kan anta at de som har fått betalingsutsettelser over en lengre periode, spesielt fra bankene, kan medføre noe økte inkasso-oversendelser til høsten, sier Audun Rønningen Danielsen.

Høy aktivitet i hele koronaperioden

Vi i Kredinor har merket at terskelen for å ta kontakt med oss har blitt lavere i disse månedene, og trafikken inn til vårt kundesenter har vært høyere enn vanlig selv om antall inkassosaker har gått ned. Flere har et aktivt forhold til å ville ordne opp. Det kan skyldes økt oppmerksomhet rundt inkasso i mediene og fra næringslivet selv. Den typiske henvendelse gjelder familier hvor en eller begge er blitt permittert eller har fått varsel om det, og de har bedt om økonomiske råd for å håndtere situasjonen. Mange av disse har fått betalingsutsettelser eller avdragsordninger tilpasset sin betalingsevne.

–Vi har hatt full bemanning og tatt oss god tid til den enkelte i denne perioden. Det har gitt en økning i antall avdragsordninger. Samtidig har antall betalinger holdt seg på et høyt nivå sett i forhold til antall saker. Når samfunnet nå gjenåpnes og mange er tilbake i normal jobb, anbefaler vi å betale så mye som mulig av utestående gjeld, for eksempel med feriepenger og skattepenger nå i juni, avslutter Audun Rønningen Danielsen i Kredinor.

Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker. Av de 10,1 millioner sakene som ble sendt til inkassoselskapene i 2019, mottok Kredinor nær 2,3 millioner. Dette tilsvarer en markedsandel for Kredinor på 22,5 prosent av totalt antall saker i 2019. Av de 10,1 millioner sakene var 6,3 millioner rene inkassosaker, hvorav 1,5 millioner blir behandlet av Kredinor.

Illustrasjonen nedenfor viser utviklingen i antall inkassosaker i Kredinor fra januar til mai 2020. Tallene for juni er straks klare, og utviklingen viser at nedgangen i antall inkassosaker fortsetter også denne måneden.

Illustrasjon som viser nedgangen i antall inkassosaker januar-juni 2020

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

    Ta gjerne kontakt!

    Du hører fra oss i løpet av kort tid.

    Mobil  

    Epost   blikunde@kredinor.no