Altibox og Kredinor – innovativ løsning for betalingsoppfølging

Merete-Retterstøl-Langset-og-Ingrid-Braut_Lyse-Dialog er ansvarlige for Altibox-løsningen

Sammen med Altibox har Kredinor utviklet en innovativ løsning for betalingsoppfølging som benyttes av hele 37 partnere med alt fra om lag 2 000 til 200 000 sluttkunder i Norge og Danmark. Felles for dem alle er at de benytter bredbåndsløsninger med tv- og internettjenester fra Altibox.

Kjernen i løsningen er en innovativ fellestjeneste for fakturering med automatisert stenging hvis faktura ikke betales etter 30 dager, og automatisert gjenåpning innen ett minutt hvis faktura betales gjennom link til Betal nå som sendes kunden på SMS fra Kredinor.

– Den største overraskelsen for oss er at automatisering av stenging og gjenåpning ser ut til å ha gitt økt kundetilfredshet blant sluttkunder, sier Merete Retterstøl Langset, prosjektleder for implementeringen av den nye løsningen. Hun er ansatt i Lyse Dialog, som har ansvaret for fakturering og innfordring for partnerne som har avtale om faktureringstjeneste gjennom Altibox.

Merete Retterstøl Langset støttes av sin kollega Ingrid Braut (bilde), leder for faktura, betaling og innfordring i Lyse Dialog, som sier at nøkkelen til kundetilfredsheten i innfordring ligger i at gjenåpningen går raskt når kunden betaler samt at kunden slipper å foreta seg noe mer etter betaling. Det går like raskt også utenfor ordinær åpningstid og i helgen. Hun understreker også at løsningen har ført til høyere løsningsgrad, noe som har vært et viktig hovedmål.

En ny og kompleks løsning

Denne løsningen ble utviklet basert på et kundebehov som vokste seg frem hos Altibox, og mulighetene som åpnet seg gjennom møter mellom Lyse Dialog, Kredinor og leverandøren av CRM og faktureringssystemet Infonova.

– Denne komplekse oppgaven ble faktisk enklere ved at løsningen ikke var utviklet tidligere, sier Helene Sælen-Årrestad, som er KAM og prosjektleder i Kredinor. – Det gjorde at både Kredinor og Infonova startet med blanke ark. Samtidig var kundebehovet så tydelig fra Altibox sin side at vi kunne sette opp og tilrettelegge hele løsningen som de ønsket.

Merete Retterstøl Langset forteller at det er to kompleksiteter i dette – selve faktureringsdelen som Lyse Dialog håndterer på vegne av Altibox – og samarbeidet mellom Altibox og de 37 lokale partnerne. De fleste partnerne er telekomleverandører fordelt over hele Norge – fra Altifiber i sør til Signal Bredbånd, Lofotkraft Bredbånd og Vesterålskraft Bredbånd i nord. Sluttkunden er alt fra privatpersoner til bedrifter, boligsameier og eiere av fritidsboliger. De får bredbåndsløsninger med internett, TV, telefoni fra produkthuset Altibox, og reseller tjenestene i en co-branding lokalt.

Heldigital transparent integrasjonsløsning

Kredinor er master og den som bestemmer aktivitetene mot kundene når sakene er mottatt. – Min jobb har vært å tolke kundens behov og definere hvordan dette skal løses via API-ene våre, sier Petter Gjeitnes som er forretningsutvikler i Kredinor. – I forbindelse med stengeløsningen dreier det seg om å sikre riktige kjedereaksjoner når vi skal stenge og korrekte kjedereaksjoner ved gjenåpning. Løsningen gjør hva den er programmert til, og resultatet er en heldigital løsning inn mot Altibox og partnerne.

Integrasjonsløsningen sørger for at alt som skjer hos Kredinor også vises hos hos Altibox og partnerne. – Kommunikasjonen er 100 % live, og alle har derfor full kontroll med kundene og status for betaling, mens vi i Kredinor gjør jobben, sier Helene Sælen-Årrestad.

Positive effekter

– Vi fikk utviklet beste praksisprosesser for aktivitetene mot kundene, noe partnerne har vært svært fornøyde med, sier Merete Retterstøl Langset. – Nå ville det seg slik at vår største partner, Viken Fiber, var først ute med å ta i bruk løsningen. De har utelukkende gitt positive tilbakemeldinger. Det er kjekt for oss å vite at løsningen fungerer godt for en så stor kunde når de andre partnerne skal inn i løsningen.

– Det er en stor fordel for oss å tilby en tjeneste som er enhetlig, med felles rutiner og gjenkjennelse samt mindre manuell håndtering både for faktureringen og ved stenging/gjenåpning, sier Ingrid Braut.

– Merverdien blir derfor mer og mer tydelig; felles fakturering og automatisering frigjør tid slik at vi kan ta inn nye kunder uten å ansette flere mennesker. Ingrid Braut, Lyse Dialog.

 

Altibox – Norges best likte bredbåndsleverandør

Altibox er kåret til Norges best likte bredbåndsleverandør av sine kunder 11 år på rad. I forbindelse med koronapandemien har Altibox tatt et stort ansvar for å sikre driftsstabilitet, og tar mål av seg å vinne for 12. gang. Det hviler derfor et stort ansvar på Kredinor å forvalte kunderelasjonene godt.

– Vi i Kredinor synes det er veldig kjekt å følge opp kundene til Norges best likte selskap, sier Marianne Marsli som har det operative ansvaret for leveranse fra Kredinor til Lyse Dialog og Altibox. – Vi får mange meldinger fra partnerne til Altibox om at sluttkundene er fornøyde. Det er kjekt å bidra til lojale kunder også blant de som er sent ute med å betale.

Tillitt gjennom lokal tilstedeværelse

Kredinor har kontorer over hele Norge. – Vi merker tydelig at Kredinor er kjent lokalt, noe som har gjort det enklere for partnerne å si ja til denne løsningen, sier Merete Retterstøl Langset. – For vår del er det også praktisk at vi er så nære hverandre her i Rogaland, sier Ingrid Braut. – Det er enkelt å ta kontakt og vi forstår hverandre og hva som er god kundebehandling. Det bekrefter også tilbakemeldingene fra partnere og kundene.

Omfatter også Danmark

Altibox leverer også bredbåndsløsninger i Danmark. Til forskjell fra Norge hvor partnerne eier kundene, er det Altibox selv som eier kundene i Danmark. Kredinor er allerede inne også her, og leverer tilsvarende løsning til Altibox i Danmark.

Teamet bak løsningen fra Kredinor: Fra venstre, Helene Sælen-Årrestad, KAM og prosjektleder. I midten, Petter Gjeitnes, forretningsutvikler og ansvarlig for den tekniske utviklingen. Til høyre, Marianne Marsli, operativ KAM med det operative ansvaret for leveransene til Lyse Dialog og Altibox.

 Artikkelen kan du også lese i KredinorNytt 2020, her. 

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

  Kontaktinfo

  Telefon   Spør vår digitale assistent Nora.

  Åpningstider på telefon

  Mandag - Fredag kl. 08:00 - 21:00
  Lørdag kl. 10:00 - 15:00
  Søndag stengt

  Epost